नोंदणी फॉर्म
संपूर्ण नांव * वर वधु
फोटो टाका
जन्म दिनांक * जन्म वेळ*
जन्म ठिकाण * ई-मेल
उंची* वर्ण*
रक्त गट वैवाहिक दर्जा*
कायमस्वरुपीचा पिनकोड सहित पुर्ण पत्ता* शहर*
सध्याचे ठिकाण* पासवर्ड *
फोन नं.१ * (१० अंकी मोबाईल नंबर) फोन नं.२
लँडलाईन नं.(असल्यास) जात/पोटजात*
स्वतःचे आडनाव* मामाचे आडनाव*
इतर इतर
शिक्षण* Specialization*
नोकरी /व्यवसाय वार्षिक उत्पन्न
रास नक्षत्र
नाडी मंगळ* आहे नाही
अपंगत्व* आहे नाही असल्यास, अधिक माहिती
वडील* आहे नाही आई* आहे नाही
भाऊ* विवाहीत भाऊ*
बहीण* विवाहीत बहीण*

अपेक्षा

शिक्षण नोकरी / व्यवसाय
वार्षिक उत्पन्न वयातील अंतर
शहर प्राधान्यता विशेष अपेक्षा
फॉर्मात भरलेली संपूर्ण माहिती सत्य आहे.माहिती खोटी आढल्यास त्यास संपूर्ण जबाबदार मी स्वतःचं असेन,त्यास bhoivarvadhu.com संकेतःथळ किंवा कंपनी जबाबदार असणार नाही.मला bhoivarvadhu.com चे संपूर्ण नियम व अटी मान्य आहेत.