माहिती व सूचना

1. सुचना:- वर वधुनी फक्त एकदाच नाव नोंदणी करावी. नाव नोंदणी झाल्यानंतर २४ तासांत भोईवरवधू.कॉम कडून वेरिफिकेशन साठी ७०४००१०६९३ या नंबर वरून तुम्हाला कॉल केला जाईल व त्यानंतर तुमचे अकाउंट सुरु करण्यात येईल.     2. कृपया पुन्हा पुन्हा नाव नोंदणी करू नये.    3. ज्यां सभासदाचे विवाह जमले किंवा झाले असतील, कृपया भोईवरवधू. कॉमला सभासद रद्द करण्यास ह्या ७०४००१०६९३ नंला कॉल करावा.    4. भोईवरवधू.कॉम ची फी फक्त रु. ४९९/- वार्षिक इतकीच ह्या पलीकडे आम्हीं कुठलेची फी घेत नाही.    5. कृपया खोटे फोन कॉल किंवा इतर खोट्या सूचक मंडळांपासुन सावध राहा.   

नवीन सभासद...

अधिक माहितीसाठी फोटोवर क्लिक करा !!!

Our Other Services / प्रसिध्दी व जाहिरातभोई समाजाविषयी माहिती ...
भोई समाजाविषयी माहिती

भोई समाज जात व पोटजात विषयी माहिती

भोई समाज आणि कुलदैवत विषयी माहिती